• Pluimers výhody:
  • Pluimers výhody:
  • Pluimers výhody:

Pluimers výhody:

  • Rychlé a viditelné úspory
  • Izolováno hned a bez nepořádku
  • Zateplení zvyšuje kvalitu bydlení

Domluvte si schůzku

Nízké náklady na energie


Šetřit na energiích můžete různými HPIM1660_Large.JPGzpůsoby. Nejvýznamnějším z nich je zateplení vašeho domu. Pro výpočet úspor různých druhů izolací se používají různé vzorce. Vypočtené hodnoty se liší pro každý dům, ale i pokoj, a to v závislosti na druhu izolačního materiálu, jeho tloušťce a vytápěcích návycích jednotlivých uživatelů. Velmi důležitou roli v tomto výpočtu hraje také způsob použití izolačního materiálu. Pokud je izolační materiál použitý špatně, může docházet k velkému úniku tepla a očekávané úspory nebudou až tak veliké.

 

Vypočítejte si, kolik byste ušetřili na energiích
Výpočet úspor na energiích můžete provést několika způsoby. Můžete pracovat jak s procenty, tak s m3 plynu na m2 izolace. Velmi důležité je, zda zateplovaná plocha hraničí s vytápěnou plochou (místem, které se pravidelně vytápí). Přesný výpočet úspory energií není jednoduchý, proto vám naši poradci rádi provedou přesný odhad úspor na m3 plynu.

 

Obecně platí následující statistiky;

- Zateplení podlah   (nevytápěná podlaha)   +-  6m3 na m2 zateplení za rok

- Zateplení podlahy (vytápěná podlaha)       +- 8m3 na m2 zateplení za rok

- Zateplení dutinové stěny                            +- 9m3 na m2 zateplení za rok

- Zateplení střechy                                       +- 5m3 na m2 zateplení za rok

 

Upozornění: Uvedené hodnoty představují průměrné údaje vycházející z ‘průměrné’ situace. Výsledky mohou být jak vyšší, tak nižší, a to v závislosti na dané situaci. Velmi důležitý je údaj o rozloze zateplované plochy, která navazuje na vytápěnou plochu.  Například u (semi) bungalovů se zateplením střechy ušetří více m3, protože tato část navazuje na vytápěnou plochu.

 

Informace o energetických úsporách?
Chcete se o energetických úsporách dozvědět více? Neváhejte se obrátit na společnost Pluimers Isolatie. Víme lépe než ostatní, jak zvýšit výnosnost vašeho domu.

přímý kontakt

Zavolejte mi zpátky

+420 542 425 830

-

info@pluimers.cz