• Pluimers výhody:
  • Pluimers výhody:
  • Pluimers výhody:

Pluimers výhody:

  • Rychlé a viditelné úspory
  • Izolováno hned a bez nepořádku
  • Zateplení zvyšuje kvalitu bydlení

Domluvte si schůzku

Trias energetica


TU Delft vymyslela dlouhodobou strategii na snížení energetických nákladů, kterou pojmenovala Trias Energetica. Tuto strategii tvoří tři po sobě jdoucí kroky.

 

Krok 1 představuje snížení poptávky po energiích, jinými slovy péči o bytové jádro s vysokou izolační hodnotou a omezení energetických ztrát na absolutní minimum.

 

Krok 2 volá pro využívání obnovitelných zdrojů energie (jako je sluneční energie, větrná energie, biomasa a geotermální energie a akumulace tepla).

 

Krok 3 povoluje i nadále používat tradiční fosilní paliva, avšak co nejefektivnějším způsobem. Například aplikací HR zařízení a WTW systémů.

 

Podmínkou pro výše uvedené je, aby proběhly všechny tři kroky po sobě, začínaje krokem 1. A tak strategie Trias Energetica stojí a padá na omezení energetické poptávky a co nejoptimálnějším zateplení.

přímý kontakt

Zavolejte mi zpátky

+420 542 425 830

-

info@pluimers.cz